С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Омуртаг подкрепя инициативата на БТВ  „Да изчистим България за един ден“ и призовава всички граждани на 20 април /събота/ от 9.00 ч. да се включат активно в почистването на паркове, градинки, улици, междублокови пространства, частни дворове и дворове на фирми, учреждения, училища и детски градини, находящи се на територията на община Омуртаг.

Призоваваме всички заедно да участваме в кампанията

“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!”

Начало на акцията: 20 април 2013 г. /събота/ от 9.00 ч.

Осигурени са чували и ръкавици, които ще бъдат раздавани в деня на акцията в сградата на лятното кино от 8:00 до 9:00 часа.

Осигурена е техника за своевременното събиране и извозване на отпадъците.

Очакваме всички доброволци да почистят жилищните дворове, тротоарите пред жилищата и около блоковите пространства и да струпват събраните отпадъци в завързани чували около контейнерите за смет в района, който почистват.

За по-добра координация е необходимо да се обадите на телефон: 0605/6-23-45.

Лице за контакти в деня на акцията за гр. Омуртаг: Шенай Еюбова,  тел: 0605/6-23-45

Желанието ни е с тази кампания да се включат максимален брой участници и чрез съвместните ни усилията да постигнем възможно най-добри резултати.

Да направим града и общината по-чисти !