С неформална среща в кабинета на кмета Неждет Шабан приключи визитата на гостуващата делегация в Омуртаг. Преди това в Залата на общинска администрация се проведе заключителна работна среща във връзка с обменното посещение делегацията от Мюнхен в общината.Целта на срещата беше да се направят изводи и заключения от вчерашния работен ден през, който бяха проучени местните възможности и проблеми, които да се разрешат в бъдеще. На срещата присъстваха Рембие Ереджебова, Хасан Якуб, заместник кмет Радка Рашева, гостите от Германия, г-н Илко Йорданов от Институт отворено общество, заместник председателите на ОбС – Омуртаг –Ангел Кънчев и Ердинч Алиев, директорите на институциите, в които вчера се проведоха работни срещи и др.

От домакините постъпиха конкретни предложения за разрешаването на проблема с емигриращите малцинственни групи. Експертите от Германия от своя страна споделиха, че визитата им е била изключително ползотворна и имайки предвид дългогодишния опит на Германия с емигрантите, че лесно ще се създадат канали за обмен на информация.  Според Рембие Ереджебова основната цел на посещението, а именно – анализ на ситуацията с емигриращите ни съграждани е постигната. Тя напомни за думите на кмета Шабан от вчерашната му среща с делегацията, когато той каза, че общината е отворена за инвестиции и че ще подготви доклад за съответните, защото разкриването на допълнителни работни места на местно ниво ще задържи емигриращите хора.

На опознавателната среща с делегацията в кабинета на  кмета, която се проведе предходния ден, той им обясни, че в община Омуртаг съжителстват хора от четири различни етноса, и че ситуацията е много сложна, защото проблемите водещи до изселването на нашите съграждани са комплексни.  Ниската образованост, липсата на работа и ниските доходи са сред основните причини. Според кмета това е най-вече икономическа емиграция, защото процентът на безработицата в нашия регион е един от най-високите – 20 %. Точно за това, той каза, че общината е отворена за инвестиции и изрази пълна готовност да съдейства,  ако има немски инвеститори желаещи да инвестират в нашата община, защото разкриването на работни места ще задържи емигриращите жители на Омуртаг. Г-н Шабан ги запозна с детайли около инвестициите, които са направени по време на неговия мандат, а именно откриването на PENNY Маркет в Омуртаг, цеха за дървени въглища в с.Врани кон и с.Илийно, птицефермата в с.Презвитер Козма. От срещата стана ясно, че предстои газифициране на град Омуртаг в рамките на 1 година и разбира се, най-обстойно кмета запозна немците с дългогодишния проблем на града свързан с водоснабдяването. Господин Шабан подробно разясни за проблемите около Първия етап на „Допълнителното водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино”, така също и относно Втория етап, по който в момента се работи и има осигурено финансиране. Гостите бяха запознати в детайли и с по-големите инфраструктурни проекти, които са реализирани и предстои да се реализират, а именно със:

  • Проект "Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура в Община Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно развитие"по Оперативна програма "Регионално развитие", по който се направи ремонт на Гимназия „Симеон Велчев” гр.Омуртаг и Детската ясла за 998134.97 лева –вече реализиран
  • Проект «Реконструкция/ възстановяване и оборудване на МБАЛ Омуртаг ЕАД гр. Омуртаг» на стойност 4522594,75 лв. с ДДС. – в процес на реализация/ текат финални, заключителни строително-монтажни работи./
  • Проект „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинската пътна инфраструктура „ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г., «Рехабилитация на общински път TGV 1058/II-48, Омуртаг-п.к.Зелена Морава/-ВЕРЕНЦИ-БЪЛГАРАНОВО-МОГИЛЕЦ-/TGV1073/ от км 0+000  до км 16+500»на стойност 5 601 620,00 лева – одобрен, предстои реализация.

В заключение кмета изрази своята надежда да се заздравят връзките и контактите между двете общини и предложи на делегацията да окажат необходимото съдействие на нашите вече емигрирали съграждани при интегрирането им в немското общество.

Следващата стъпка по проекта е обменна визита на делегация от община Омуртаг в община Мюнхен в началото на месец октомври.