Работна среща – дискусия, във връзка с възможност за кандидатстване с проект със съдействието на Институт „Отворено общество”, гр.София , се проведе в заседателната зала на община Омуртаг на 26 юли от 13,30 ч.  Става въпрос за обмяна на опит между община Омуртаг, община Пазарджик и община Мюнхен, Германия за стартиране на инициативи и разработване на конкретни решения по темата за икономическо развитие, възможности за повишаване на качеството на образование, професионална квалификация и повишаването на здравната култура на ромската общност /в изпълнение и на План за действие на община Омуртаг за подкрепа на интеграционните политики 2013-2014/.

На работната среща, организирана от Рембие Ереджебова, секретар на община Омуртаг, присътваха – заместник кметът на Община Омуртаг - госпожа Радка Рашева, Илко Йорданов, представител на Институт „Отворено общество”, Хасан Якуб, директори на училища и детски градини, директора на БТ- гр.Омуртаг, г-н Петков, началника на Регионалния инспекторат по образованието - Търговище, г-жа Невяна Захариева, г-н Станков/Детска педагогическа стая към РУП Омуртаг/, представители на Радио Омуртаг, председателя на Съвета на директорите на “МБАЛ” ЕАД, гр. Омуртаг - д-р Любомир Христов и др.

Г-н Йорданов, запозна присъстващите с различни практики и модели прилагани в други общини и подкани присъстващите за предложения по темата, а именно по-какъв начин те виждат разрешението на проблема за Омуртаг. Директора на ПГТЛП Омуртаг, г-н Генков предложи да се създаде учебно-производствен комплекс на обменни начала, а г-жа Христова, директор на ДДЛРГ Омуртаг вижда решението в предлагането на гъвкави услуги в етапа на ранното детско развитие /създаване на седмични детски заведения/. Най-подкрепеното решение от участниците, обаче постъпи от г-н Петков, директор на ДБТ Омуртаг, който смята, че създаването на предприятие за обработка на екологично чиста селскостопанска продукция ще бъде най-доброто решение.

За така направените предложения ще се търси подходящо финансиране. Следващата стъпка, която предстои е обменна визита, делегация от Мюнхен ще посети общините Пазарджик и Омуртаг към края на месец септември, а след това, в началото на октомври наши представители ще посетят община Мюнхен. Основната цел тук е да се направи анализ на ситуацията с емигриращите наши съграждани и да се преценят възможностите за осигуряването на заетост на местно ниво.