П Р О Т О К О Л


от първо Общо събрание,

за създaване на Регионално сдружение за управление на отпадъците -  регион Омуртаг

Днес, на 25.02.2011г. от 14.00 часа, в кабинета на Кмета на Община Омуртаг, се проведе първо Общо събрание за създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците по чл. 19б, ал. 1 от ЗУО на общините, съгласно Национална програма за управлението на дейностите по отпадъците 2009-2013г.

прочети целия документ...