Положителен естествен прираст  +1.7 % за община Омуртаг  отчитат  от Регионалната здравна инспекция – Търговище, за изминалата 2012 година. При общ брой на населението 21 818, броя на живородените е 344 /15.8 %/, общ брой починали 308 /14.1/, от тях починали  деца до 1 година – 1 брой /2.9%/, мъртвородени 1 брой /2.9%/.

По-подробна информация, за демографските показатели през 2012 г. за област Търговище, можете да видите оттук.