С пълния текст на поканата можете да се запознаете оттук.