П О К А Н А

Кметът на Община Омуртаг

Неждет Джевдет Шабан

 

Има удоволствието да покани Вас или Ваш представител на събитията, които са организирани  по програмата за „Обменно посещение на делегация от община Мюнхен, Германия в община Омуртаг, България”, във връзка с възможност за кандидатстване с проект със съдействието на Институт „Отворено общество”, гр.София

Обмяна на опит между община Омуртаг, община Пазарджик и община Мюнхен, Германия за стартиране на инициативи и разработване на конкретни решения по темата за икономическо развитие, възможности за повишаване на качеството на образование, професионална квалификация и повишаването на здравната култура на ромската общност /в изпълнение и на План за действие на община Омуртаг за подкрепа на интеграционните политики 2013-2014/.

 

НЕЖДЕТ ШАБАН

Кмет на община Омуртаг

 


 

 

П Р О Г Р А М А

 

25 Септември 2013 г. /сряда/

16.30 - 17.25 Посрещане на делегацията в община Омуртаг

17.30 - 18.30 Музикално - културна програма на площад „Летец-Космонавт Александър Александров”, гр.Омуртаг

 

 

26 Септември 2013 г. /четвъртък/

09.00 - 10.00 Посещение в II НУ „Васил Левски – гр. Омуртаг

Работна тема: „Обхващане, задържане и обучение на ромски деца и ученици в началната степен на образователната система”

 

10.10 - 11.10 Посещение в Прогимназия „Акад. Даки Йорданов" гр.Омуртаг

Работна тема: „Квалификационни особености на педагогическия персонал за обучение в мултиетническа среда ”

 

11.20-12.20 Посещение в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост  ( ПГТЛП) – гр. Омуртаг

Работна тема: „Осигуряване на качествено професионално образование в мултикултурна образователна среда”

 

14.00-15.00 Посещение в Многопрофилна болница за активно лечение «МБАЛ Омуртаг» ЕАД – гр. Омуртаг»

Работна тема:Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни мерки за ромската общност”.

 

15.10-16.10 Посещение в Дирекция Бюро по труда (ДБТ) Омуртаг

Работна тема: „Достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост”.

 

16.40-18.30 Културна програма за гостите включваща посещение на Исторически музей - гр.Омуртаг, Храм „Св.Вмчк Димитър”- гр.Омуртаг, Джамия „Синджирли” - гр.Омуртаг, Войнишки паметник в чест на загиналите за национално обединение от 1912 г. до 1945 г. - гр.Омуртаг, Авиационно-космически парк - гр.Омуртаг.

 

27 Септември  2013 г. /петък/

9.30 - 10.00 Заключителна, обобщаваща работна сесия в Заседателната зала на ОбС – Омуртаг.

10.00 - 10.30 Изпращане на делегацията от Мюнхен.