По повод откриването на новата 2013-2014 учебна година, кметът Неждет Шабан изпрати поздравителни адреси до всички учебни заведения на територията на община Омуртаг. В поздравителното си слово към преподаватели и ученици той им пожелава да поставят началото на една успешна учебна година и  въодушевлението от първия учебен ден да ги съпътства през цялата година.

В община Омуртаг 204 първокласници ще прекрачат училищния праг тази година. В задължителната предучилищна подготовка ще бъдат 387 деца. Броят на учениците, които ще посещават общинските училища в общината са 1847. На територията на общината функционират  единадесет училища, като едното от тях е държавно, останалите десет са общински. Детските градини са  шест, плюс една детска ясла.