Днес започваме работа по дългоочаквания от всички нас Проект за парка, който се очаква да приключи в рамките на 5 месеца”, каза кметът на община Омуртаг Неждет Шабан на състоялата се днес  по обяд информационна „Първа копка” на входа на градския парк на гр.Омуртаг. Според г-н Шабан след обновяването си, това място ще стане предпочитано място за местните жители.  На събитието присъстваха всички от ръководство на община Омуртаг, заместник областната управителка г-жа Хабибе Рамаданова, проектантът г-н Младен Янкулов, управителят на фирмата изпълнител г-н Иво Иванов, кметове и кметски наместници, служители от администрацията, местни бизнесмени, граждани. Предстоящото обновяване на парка е по Проект «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг» по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”. Фирмата изпълнител е “АНТОРА” ЕАД, гр.Разград, строителният надзор ще се осъществява от  „СИ ВИ ЕМ Консулт” ООД, гр.Търговище, а авторският надзор от  „ЯНКУЛА АРХ” ЕООД, гр.София.

Договорът е на стойност 1 072 929,60 лв. с ДДС и е по пограмата за развитие на селските райони .Община Омуртаг ще вложи собствени средства в размер на близо 110 000,00 лв.

В обръщението си Неждет Шабан обясни на присъстващите, че средствата, които са отпуснати по тази програма нямат нищо общо и не могат да се насочат за водоснабдяването на гр.Омуртаг, но той ги увери, че се работи усилено за разрешаването на дългогодишния проблем и че са предприети необходимите действия. Разясни, че към момента се „работи по Втория  етап на допълнителното водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино, който включва строежа на помпена станция, напорен водопровод, обслужващ път и други. Общата инвестиция е за над 2 млн.лв. Осигурено е на 100% финансирането на обекта, за което общината дори е изтеглила банков кредит за 500 хил.лв. В рамките на крайния срок - 31.12.2013 г., предстои да приключат строителните дейности. Паралелно с втория етап се работи по отстраняването на установените нередности по строителството на първия етап на обекта, който е приключил през 2007, преди началото на моя мандат „ допълни още той. Стана ясно също, че обновяването на общинската болница по оперативна програма „Регионално развитие”, Проект „Реконструкция и оборудване на МБАЛ – Омуртаг” на стойност 4,5 млн. лв. е на финала си и ще приключи преди крайния срок. От думите на Шабан разбрахме, че скоро в Омуртаг се очаква друг важен проект по ПРСР, проектът е за основен ремонт на пътя  Веренци-Могилец, строителството на който предстои да стартира до дни, с приблизителната стойност над 6,5 млн. лв. 220 хил. лв. от собствени бюджетни средства на общината е вложила за текущия ремонт на 60% от уличната мрежа в града за тази година. Разбрахме също, че предстои да се изгради „Мултифункционална зала за мероприятия на закрито, като неразделна част от читалищната сграда” зад сградата на старото читалище. За там са предвидени около 55 хил.лв от собствени бюджетни средства отново. Тази зала ще служи, като закрита сцена за концертни изяви, с каквата общината ни не е разполагала до сега.

Накрая той подчерта, че направените инвестиции в рамките на годината не  са никак малко за малка община, като Омуртаг, след което пожела успех на изпълнителите и благодари на проектанта г-н Янкулов и на всички, които са допринесли за този момент. Тези думи бяха последвани от разбиване на бутилка шампанско в кофата на багера, който направи първата копка.