На 28.08.2013 г. от 12 часа на входа на парка в нашия град ще бъде направена първа копка за стартиране на проект «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг»

Договорът е на стойност 1 072 929,60 лв. с ДДС и е по пограмата за развитие на селските райони .

Община Омуртаг ще вложи собствени средства в размер на близо 110 000,00 лв.

Обектът представлява рехабилитация на обществени зелени площи– парк, в местността  „Парка”, гр. Омуртаг.

Новите алеи следват теренните особености по цялата си дължина. Изгражда се околовръсна алея и се осигурява най-дълъг маршрут за разходки, бягане и колоездене по периферията на парка. Изграждат се и две нови алеи. Всички алеи се изграждат с настилка от неформован естествен камък «гнайс» с високи естетически качества и издръжливост.

Оградата се изгражда по целия периметър на парка с плътно-масивна част и ажурни пана от ковано желязо.

В централната част се изгражда фонтан.

Отстраняват се всички стари надземни ел. съоръжения и мрежи и се изгражда изцяло нова ел. инсталация за парково алейно осветление и разполагане на фенери по оградата.

Запазва се цялата съществуваща дървесна растителност. Изграждат се значителен брой обособени зони за отдих с интензивно декоративно озеленяване. В зоните с декоративно озеленяване се конструират елементи на парково обзавеждане.

Предвижда се изцяло ново парково оборудване- пейки, осветителни тела, кошчета за отпадъци, парапети от ковано желязо.

Обособяват се две детски площадки с всички елементи, характерни за обзавеждането им- пейки, информационни табели, пясъчници, съоръжения за игра, отговарящи на условията за безопасност.

Изграждат се дървесно храстовидни групи, които допълват съществуващите насаждения и внасят разнообразие в парковата композиция.

За обслужване на парка и охраната му се изгражда нова едноетажна обслужваща сграда, в която се помещават санитарни възли, помещения за видеонаблюдение и склад за градински инструменти и инвентар.