Извършен е основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на три населени места в община Омуртаг. Става дума за изграждане и ремонт на участък от път на разклона за село Зелена Морава на обща стойност 107 500 лв. Другият път в Кестеняво, също на разклона за последното. Като в ремонта и цялостната му реконструкция са вложени 175 460 лв. По обновено шосе ще се движат и жителите на селата от региона на Долна Хубавка. Там общинското ръководството е инвестирало 37 280 лв. в основен ремонт, като асфалтирането е започнало още през 2010 година. През годините процесът на
асфалтополагане е започван и прекъсван там. За да добият пътищата новият си вид, те са изкърпени и е положен цялостен асфалто-бетон. Освен това, в  селата Зелена Морава и Кестеняво са изградени канавки за отводняване, банкети и предстои поставяне хоризонтална и вертикална пътна маркировка.И трите села са на почти еднаква отдалеченост от общинския център - 12-14 км. Зелена Морава е едно от големите населени места в региона, броят на жителите му по постоянен адрес е над 800, има и действащо училище.

С полагането на новия асфалт в съответните населени места е възтановена компрометираната настилка и са подобрени транспортно-експлоатационните качества на трасето, като по този начин са създадени условия за комфортното придвижване на участниците в движението.