Обществено обсъждане за проекта „Набуко”

 

На 8 февруари, от 10:00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Омуртаг се проведе обществено обсъждане докладите за оценка на въздействие върху околната среда и оценка за съвместимостта във връзка с проекта „Набуко“. На обсъждането присъстваха: Теодора Георгиева – Управителен директор на „Набуко Газ Пайплайн България ” ЕООД,  главният инженер по проекта и екипа извършващ оценката по въздействието върху околната и социалната среда , представители на общинската администрация и граждани.

Набуко е новият газов мост от Азия до Европа и най-напредналият проект в Южния газов коридор. Тръбопроводът ще свърже най-богатите на газ региони в света - Каспийския и Близкия Изток с европейския пазар. Строителството на газопровода се очаква да започне през 2015 година и да приключи за три години. Обществени обсъждания на оценката за въздействие върху околната среда се провеждат във всички засегнати общини.

На територията на община Омуртаг, газопровода ще преминава през селата Величка, Церовище, Плъстина, Рътлина, Обител, Угледно, Горно Козарево, Долно Козарево, Красноселци, Тъпчилещово, Презвитер Козма, Беломорци. Главният инженер по проекта, обясни по-подробно за площадката, която ще се изгради в село Тъпчилещово.
На присъстващите беше разяснено още, че безопасността на газопровода ще бъде заложена още преди старта на строителството. В представения доклад по оценка за соответствие е записано, че са предвидени мерки за запазване на естествената растителност и защитените животни не само по време на строителството, а и впоследствие при експлоатация на тръбата.