ОБСЪЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ БЮДЖЕТИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

 

Работна среща с директорите на училищата на територията на община Омуртаг за обсъждане на формулата за разпределение на бюджета на училищата за 2013 година, бе проведена в общинската администрация. Обсъдиха се разработените от общинска администрация варианти за   формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2013 г. Предложените формули включват допълнителни компоненти – вид гориво за отопление, степен на образователен етап, училище под 100 и над 100 ученика, постоянни разходи и др. Всеки директор изрази становище по предложените варианти, както и предложение за правила за разпределение на резерва за нерегулярни разходи, който тази година е в размер на 3 %.

До 28 февруари Кмета на Община Омуртаг трябва да утвърди формулата за разпределение на средствата по ЕРС, а в срок до 15 март утвърдената формула ще бъде публикувана на интернет страницата ни.