Отремонтирано е автобусното обръщало в село Угледно, община Омуртаг. Фирмата изпълнител е "Лисец"ЕООД гр.Омуртаг. Населеното място се намира на 13 км от общинския център. Ремонтните дейности  се сътоят в изграждане на подпорни стени и направа на армирана бетонова настилка, с което се подобрява транспортно - експлоатационното състояние на обръщалото, осигуряват се условия за безопасност на движението. Отремонтирането  на обекта възлиза на 11 994.79 лв, като това са собственни средства на община Омуртаг, от специалния фонд за инвестиции. Обекта е изпълнен и предаден в срок, в края на месец май. От обновеното обръщало ще се възползват 149 жители на селото.