Успешно приключи обменното посещение на българската делегация от Омуртаг и Пазарджик в Мюнхен. Визитата беше и последната стъпка преди финала на  пилотният проект във връзка с възможност за кандидатстване с проект със съдействието на Институт „Отворено общество” гр.София. Инициативата е на Институт „Отворено общество” гр. Будапеща и подкрепяна от EUROCITIES. Целта беше обмяна на опит за започване на инициативи и разработване на решение за икономическо развитие и възможности за повишаване на качеството на образованието и здравната култура в ромската общност. На проведените по програма срещи  и дискусии през трите дена от посещението си, нашата делегация се запозна с работата и проблемите на немците при опитите им да интегрират имигрантите. Обменната обиколка започна от улицата, на която бежанците чакат работодатели, които да ги наемат и продължи с посещения в консултантските центрове, занимаващи се с обществено полезна дейност - Madhouse, Caritas, AWO и кризисния център за изпаднали в беда на Централнатата гара в града. Омуртагската делегация, която беше водена от заместник-председателя на ОбС-Омуртаг Ердинч Алиев остана доволна, че на пиаца не срещна свои съграждани, които да са безработни и да чака да го наемат. По-късно през деня представител на Агенцията по заетостта в Мюнхен запозна гостите със статистически данни, отговорности, процеси, приоритети и промени по отношение на имигранти от новите страни в ЕС в контекста на премахването на ограниченията за свободно движение на работници. На следващия ден посетиха централата на Caritas, където беше представена ситуацията с жилищните условия  в Мюнхен, който е основният проблем на града-липсата на достатъчно и високите наеми. От там продължиха към Малтийския медицински център за мигранти, който предоставя спешна медицинска помощ здравно неосигурените. На финалната среща, която беше  в Департамента по здравеопазване и околна среда нашата делегация и представителите на град Мюнхен се обединиха около общо предложение, което според тях ще бъде в полза и на трите страни при работата им с бежанците. Идеята, която получи подкрепата на Градския съвет на Мюнхен в лицето на г-жа Демирел,  е да се подпише меморандум между общините Омуртаг, Пазарджик и гр. Мюнхен за подаване на полезна, общодостъпна информация, между институциите, систематизирана на едно място. Това ще бъде публикувано в интернет страницата, която ще разработи специално за целта и ще съдържа база данни за общината, за състоянието на ромите, условията при които живеят, как посещават училищата, какъв е техният здравен статус. Освен това ще съдържа и нормативна база в областта на здравното и социално осигуряване, заетостта, образованието, както за България, така и за Германия, Мюнхен. Това ще се направи с цел предприемане на превантивни мерки за нашите имигранти, които пристигайки в Мюнхен се сблъсват с редица проблеми, като жилищни, затруднения при намирането на работа, невъзможност за получаване на зравна помощ. Информацията в системата за мониторинг ще се актуализира на всеки три месеца.

Разбира се работата на делегацията от Омуртаг не приключи с това. Те проведоха неформална среща с Генералния консул на България в Мюнхен. Г-жа Антоанета Байчева беше домакин заедно с градския съвет г-н Офман на приема по посрещането на делегацията, като в следващите дни тя отново се срещна с тях. Представителите на община Омуртаг по поръчение на кмета Неждет Шабан, поискаха съдействие от Консула за привличане на инвеститори, което да доведе до разкриване на работни места, защото имиграцията на омуртагчани в основите си е икономическа. Освен това те представиха и списък с потребности за болницата в Омуртаг, отново с молба за съдействие за набавянето на кувьози за новородени, болнични легла и реамобили.