Пълният текст на обявата можете да изтеглите оттук.