След информационната „Първа копка” по проекта за рехабилитация на градския парк в Омуртаг, днес градоначалникът Неждет Шабан отново посети обекта и проследи ремонтните дейности. Обектът се ремонтира по Проект «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг».

На обиколката днес следобяд, той установи, че към момента всички съществуващи алеи са възстановени до доизграждането им. Изкопа за полагане на градински бордюри е направен.  Новопроектираните алеи - продължението на околовръстната алея и две по-къси алеи са изпълнени.На обслужващата сграда, която ще е в югозападната част на парка са изпълнени фундаментите, подложен е бетон.

Работи се по водопреносната система на парка с цел сезонно измиване на алейната мрежа и по изключение за поливане на зелените площи.За целта ще се изпълнят десет броя хидранти. Изкопите са направени положени са тръбите частично и са засипани.

По предвиденото изпълнение на оградата на парка по периферията му,  с височина 2.20 м над съществуващия терен е изпълнена плътно масивната част на около 200м – изкоп,кофраж,арматура и бетон.

Според г-н Шабан, ако строително-ремонтните дейности продължават с това темпо, обектът ще бъде приключен своевременно, в рамките на определените срокове.