На 07.02.2013 година от 11:00 часа в залата на Читалище „Отец Паисий”, се състоя информационна среща, организирана от Областния информационен център – Търговище /ОИЦ/. Те представиха на служителите от общинска администрация, разяснителна презентационна схема за възможностите на процедурата „Ефективна структура на държавната администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет” . Присъстващите бяха запознати с Индикативните работни програми за 2013 година, на отделните оперативни програми. По схемата общинските администрации могат да оптимизират структурата си и да избегнат дублиращи функции. За целта те могат да получат от 20 000 до 90 000 лева.