32 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОГИМНАЗИЯ „АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ” - ОМУРТАГ

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг  днес отбеляза своя Патронен празник. На тържеството, което беше организирано по случай 32 годишнината от създаването на учебното заведение , в клуб „Фантастико” , присъстваха ученици, преподаватели, родители, гости от общинска администрация и РИО гр. Търговище. Поздравителен адрес и кошница с цветя беше изпратил Кмета на община Омуртаг, г-н Неждет Шабан, който поздравява директора на училището, г-жа Теодора Витова и преподавателския колектив за” изключителното им старание и новаторство в работата си „  и за спечелените Европейски проекти. На учениците пожелава да са  „здрави, смели, отговорни и достойни последователи на своя патрон”.

Поздравителен адрес имаше и от г-жа Невяна Захариева, която е началник на РИО гр. Търговище.

В училището се обучават 420 ученика от гр.Омуртаг и региона. Преподавателският колектив се състои от тридесет и двама учители. Европейски проекти, по които работят в училището към момента са по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Академия за толерантност” – с цел интеграция на малцинствата и „Цветно училище” - проект за работа с деца със специялни образователни потребности.

Финансовата стойност на двата проекта възлиза общо на около 250 хил. лв.