В община Омуртаг дейност развиват 26 читалища


На територията на община Омуртаг работят 26 читалища с 45,5 бройки субсидирана численост. Програмата за развитието на читалищната  дейност, приета от Общинския съвет, предвижда през 2013 г. покриване на пълния спектър от дейности.

Читалищата се финансират от държавния бюджет, според критериите и механизмите на Министерството на културата. Всички културни институции се помещават в обществени сгради, предоставени за безвъзмездно ползване. Към тях функционират 25 певчески групи и състави и четири школи по изкуствата. Приетата от Общинския съвет програма за развитие цели повишаване качеството и социалния ефект на читалищния продукт, повишаване на капацитета за проектно финансиране на дейността, както и устойчиво развитие на читалищата като съвременен общокултурен и информационен център.

Основните приоритети, заложени в Програмата, са увеличаване на библиотечния фонд и броя на ползвателите на услугите, повишаване качеството на информационното обслужване и разработване на нови проекти за развитие на културен, образователен и социален продукт, насочен към специфичните нужди на местната общност.