Въпреки финансово-икономическата криза, повлияла и на финансовото управление на общините, по предложение на Кмета на Община Омуртаг - господин Неждет Шабан, Общински съвет - Омуртаг прие решение за извършване на корекции в списъка на капиталовите разходи на Община Омуртаг за 2013 г. Една от корекциите, която общинските съветници решиха, беше да се извършат ремонтни дейности в ЦДГ “Щастливо детство” - филиал с. Церовище.

Детското заведение в с. Церовище, е приспособено, като такова през 2007 година от сградата на бившето училище. От тогава, там не е извършван основен ремонт. По информация от директорката на детската градина - госпожа Хатидже Рохлева, средно  24 деца са посещавали заведението до сега. Предвидените строително-ремонтни дейности са: цялостна подмяна на дограмата, която към момента вече е сменена с нова, подменена е подовата настилка и  са освежени стените. Освен това, предстои да  се закупят нови дюшетци, матраци, ново спално бельо, килим и пердета за детското заведение. Фирмата-изпълнител на обекта е „НИДА - 2” ЕООД гр. Търговище. С ремонта, който възлиза на около 20 хил. лв., се цели, както да се създадат по-благоприятни условия за децата и преподавателите в детската градина, така и да бъдат удовлетворени исканията на родителите за по-голям комфорт и уют на малчуганите им.