Община Омуртаг ще назначи 7 млади специалисти до 29 годишна възраст по програма на МТСП "Старт в кариерата", за която беше кандидатствала на 15 май тази година.

По един младеж ще бъде назначен в Дирекция „Земеделие, транспорт, търговия и общинска собственост”, Дирекция „Проекти, инвестиции, строителство и общественни поръчки”, Дирекция „Канцелария, човешки ресурси и Общински съвет”, Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Дирекция „Местни данъци и такси”, Дирекция „Финансово стопански дейности”.
Търсят се квалифицирани кадри с икономика, архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство. Кандидатите трябва да бъдат регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение и да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

Програмата предоставя възможност на младите специалисти да натрупат опит и стаж в рамките на 9 месеца.

Срокът за подаването на документи в Бюрото по труда беше 26.06.2013 г., но в момента е удължен до 29.07.2013. За сега Заявления за участие са подали 5 кандидата.