С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 44 / 20.10.2014 год. за “Жилищна сграда със ЗП 84.0 кв.м.” - находящ се в УПИ III - 306, кв. 35 – с. Плъстина, общ. Омуртаг.

 

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 45 / 24.10.2014 год. за “Стопанска постройка – навес за сушене на билки” - находящ се в УПИ IV , кв. 33 – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

 

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 7 / 14.03.2014 г. за “Автомивка” в кв. 62, УПИ VIІІ – 3226 с идентификатор 53535.501.3226 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 8 / 14.03.2014 г. за “Многофункционална спортна площадка” в кв. 39, УПИ IІІ  - с. Врани кон, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 9 / 18.03.2014 г. за “Електрозахранване на жилищна сграда с 4 броя магазини за промишлени стоки на първи етаж” в кв. 47, УПИ І – 392  с идентификатор 53535.501.392 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 10 / 19.03.2014 г. за “Жилищна сграда на един етаж със ЗП 101.98 кв.м.в кв. 19, УПИ ІІ - 1175 - с. Беломорци, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 11 / 25.03.2014 г. за “Преустройство на част от сграда в магазин за промишлени стоки и рампа за достъпна средав кв. 19, УПИ ІІI  - с. Обител, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 12 / 04.04.2014 г. за “Реконструкция на тръбен водосток на км. 14+500 на общински път TGV 1073 / III – 706, Величка – Звездица / - Врани кон – Голямо Църквище – Обител / III – 704/ от км. 15+900”.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадена:

 • Заповед  № 3 / 04.04.2014 г. за “Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 годинив кв. 113, УПИ - ІI, с идентификатор 53535.501.1795 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадена:

 • Заповед  № 4 / 04.04.2014 г. за “Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 годинив кв. 85, УПИ - Х, с идентификатор 53535.501.1793 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 13 / 16.04.2014 г. за “Склад за строителни материали с мострена зала със застроена площ 465 кв.м. в кв. 134, УПИ - I, с идентификатор 53535.501.8 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 14 / 28.04.2014 г. за “Основен ремонт на улица Христо Ботев”, с. Петрино, Община Омуртаг” - с. Петрино, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 15 / 28.04.2014 г. за “Основен ремонт на улица Камчия”, с. Паничино, Община Омуртаг” - с. Паничино, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 16 / 28.04.2014 г. за “Основен ремонт на улица Пейо Яворов”, гр. Омуртаг, Община Омуртаг - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 17 / 07.05.2014 г. за “Разширение на административен център на гр.Омуртаг – II етап в кв. 77, УПИ - III, с идентификатор 53535.501.1902 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 18 / 07.05.2014 г. за “Жилищна сграда на два етажа със ЗП 127.55 кв.м. в кв. 92, УПИ II – 700 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадена:

 • Заповед  № 5 / 07.05.2014 г. за “Жилищна сграда с магазин за промишлени стокив кв. 119, УПИ - ХХVII, с идентификатор 53535.501.1319 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 19 / 12.05.2014 г. за “Ажурна ограда с височина до 2,20” в кв. 26, УПИ II - с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 20 / 14.05.2014 г. за “Реконструкция на надлез на път III – 408 Камбурово – Илийно над път I – 4 при км. 193+630 – пътен възел Камбурово” – землище на с. Камбурово, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 21 / 15.05.2014 г. за “Преустройство на съществуващи навеси в автомивка и на част от сграда в автосервиз и магазин за авточастив кв. 13, УПИ ХVIII, с идентификатор 53535.501.2095 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 22 / 26.05.2014 г. за “Стопанска постройкав кв. 23, УПИ V - 44, с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 23 / 26.05.2014 г. за “Стопанска постройкав кв. 23, УПИ IV - 44, с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 24 / 30.05.2014 г. за “Жилищна сграда на два етажа със ЗП 108 кв.м.в кв. 21, УПИ XII - 191, с. Звездица, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 25 / 05.06.2014 г. за “Наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват /DVTT/ подобект: 3645 ТВРС Горно Новково”, землище на с. Горно Новково, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 26 / 13.06.2014 г. за “Основен ремонт на път TGV 3056 / III-4802, Омуртаг-п.к.Птичево/-Горско село от км. 0+000 до км. 5+100” находящ се на път TGV 3056 от км. 0+000 до км. 5+100 , общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 27 / 13.06.2014 г. за “Основен ремонт на път TGV 1053 / I-4, Омуртаг-Търговище/- граница общ. Омуртаг-Търговище/Божурка-Пайдушко TGV 1017 участък от км. 0+000 до км. 1+450находящ се на път TGV 1053 от км. 0+000 до км. 1+450 , общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 28 / 13.06.2014 г. за “Основен ремонт на улица Христо Ботев в с. Презвитер Козма”, от о.т. 92+22м до о.т.93, с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 29 / 13.06.2014 г. за “Основен ремонт на улица Злостен в гр. Омуртаг, находящ се по улица “Злостен” от о.т. 191  до о.т.196, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 30 / 13.06.2014 г. за “Основен ремонт на улица Радецки в гр. Омуртаг, находящ се по улица “Злостен” от о.т. 2  до о.т.1, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 31 / 23.06.2014 г. за “Антенно поле, кв.84, УПИ I, с идентификатор  53535.501.1364 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 32 / 08.07.2014 год. за “Разширение на административен център на гр. Омуртаг, находящ се в централната част на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 33 / 09.07.2014 год. за “Казан за варене на ракия в кв. 5, УПИ VІІІ – 64, с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 34 / 09.07.2014 год. за “Жилищна сграда на един етаж със ЗП – 195,34 кв. м.в кв. 13, УПИ VІІ - 36, с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 35 / 21.07.2014 год. за “Преустройство на склад в пет броя търговски обекти в кв. 3, УПИ Х с идентификатор 53535.501.39 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 36 / 24.07.2014 год. за “Захранващ водопровод и водопроводно отклонение към ПИ № 192007, подземен електропровод 20 kV за присъединяване на инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в ПИ № 192007 към електроразпределителната мрежа - находящ се в землището на с. Врани кон, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 37 / 29.07.2014 год. за “Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса” –       І етап: Газ – мотор - генераторна група /когенератор – 0,4 kV ІІ етап: “Технологични съоръжения и оборудване за преработка на биомаса” - находящ се в ПИ 192007 – стопански двор с. Врани кон, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 38 / 05.08.2014 год. за “Лятна кухня- находящ се в УПИ Х – 55, кв. 11 – с. Илийно, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 39 / 15.08.2014 год. за “Подпорна стена- находящ се в УПИ III, кв. 89 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 40 / 03.09.2014 год. за “Жилищна сграда- находящ се в УПИ IX, кв. 107 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 41 / 15.09.2014 год. за “Пристройка за минаре към съществуваща джамия- находящ се в УПИ III, кв. 72 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 42 / 15.09.2014 год. за “Ажурна ограда находящ се  по южна кадастрална граница на ПИ с идентификатор 53535.501.1798, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 43 / 17.09.2014 год. за “Основен ремонт на улица “Черно море”, с. Веренци, Община Омуртаг, с. Веренци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 1 / 08.01.2014 г. за “Стопанска постройка” в УПИ ХХІІ, кв. 34 по плана на с. Плъстина, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадена:

 • Заповед № 1 / 28.01.2014 г. към Разрешение за строеж № 43 / 12.11.2013 г. за “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. “Ястребино” – ІІ етап в участъка от помпена станция “Омуртаг” – І подем до помпена станция – ІІ подем”, Подобект: Кабелна линия 20 kV и БКТП 1х250 kVA – 20 / 0,4 kVв поземлен имот № 53535.224.20 и  поземлен имот 53535.221.33 – местност “Ирелча”, землище на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 2 / 29.01.2014 г. за “Масивна ограда с височина до 2,20 м. с плътна част до 1,00 м.” по границите на поземлен имот № 017014, землище на с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 3 / 31.01.2014 г. за “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа и ПСОВ на с. Камбурово, общ. Омуртаг”

І етап: “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Камбурово, общ. Омуртаг” находящ се в с. Камбурово, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадена:

 • Заповед № 2 / 12.02.2014 г. към Разрешение за строеж № 5 / 12.02.2014 г. за “Три броя силози – поетапно изграждане” в УПИ ІІ – 271, кв. 26 – с. Беломорци, общ. Омуртаг

І етап – “1 бр. силоз с диаметър 18,29 м.”

ІІ етап – “Два броя силози с диаметър 21,95 м., елеваторна кула с елеваторна шахта и открита приемна шахта” – промени по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 4 / 17.02.2014 г. за “Преустройство на част от сграда в магазин за промишлени стоки и допълващо застрояване: Ограда с височина до 0,60 м., с плътна част до 0,60 м. и басейн до 100 м3.” В поземлен имот с идентификатор 53535.236.271, местност “Ирелча”, промишлена зона на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 5 / 19.02.2014 г. за “Пристройка към съществуваща сграда за склад за селскостопанска продукция” в УПИ ІІ – 271, кв. 26 с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 6 / 20.02.2014 г. за “Жилищна сграда на два етажа с РЗП 152,56 кв. м.” в кв. 100, УПИ ІІ – 1171 с идентификатор 53535.501.1171 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 37 / 27.09.2013 г. за “Подпорна стена” в УПИ І, кв. 104 с идентификатор 53535.501.1791 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 38 / 27.09.2013 г. за “Подобряване на средата на живот в населените места на територията на Община Омуртаг чрез реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление – подмяна на съществуващите улични осветителни тела и монтаж на уредба за управление на улично осветление“– с. Беломорци, с. Горна Хубавка, с. Горно Козарево, с. Долна Хубавка, с. Долно Козарево, с. Илийно, с. Камбурово, с. Козма Презвитер, с. Красноселци, с. Панайот Хитово, с. Росица, с. Тъпчилещово, с. Царевци общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 39 / 27.09.2013 г. за “Жилищна сграда” в УПИ ХVІ - 235, кв. 29 с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 40 / 02.10.2013 г. за “Две жилищни сгради – етапно изпълнение” в УПИ V - 24, кв. 14 с. Беломорци, общ. Омуртаг.

І етап – Жилищна сграда в северната част на УПИ V – 24

ІІ етап – Жилищна сграда в южната част на УПИ V - 24

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 41 / 02.10.2013 г. за “Кравеферма за 20 броя крави” в поземлен имот № 088012 стопански двор, землището на с. Горна Хубавка, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 42 / 23.10.2013 г. за “Цех за производство на пластмасови изделия” в поземлен имот № 010142 в землището на с. Могилец, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 43 / 12.11.2013 г. за “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино – ІІ етап в участъка от ПС “Омуртаг” – І подем до ПС – ІІ подем” подобект: “Кабелна линия 20 kV и БКТП 1х200 kVA – 20/0,4 Kvв ПИ № 53535.224.20 и ПИ 53535.224.33 местност “Ирелча” землище на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 44 / 15.11.2013 г. за “Жилищна сграда” в УПИ VІ – 6, кв. 1 с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 45 / 25.11.2013 г. за “Магазин за хранителни стоки и кафе - аперитив” в УПИ VІІ - 103, кв. 9 с. Илийно, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 46 / 27.11.2013 г. за “Реконструкция на кръстовище между ул. “Търновска” и ул. “Генерал Тотлебен”” в гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 31 / 05.08.2013 г. за “Ограда с височина до 2,20 м. и плътна част до 0,60 м.” на улична регулационна линия на УПИ ІІІ – 67, кв. 5 с идентификатор 53535.501.67 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 32 / 14.08.2013 г. за “Автомивка, автосервиз, заведение за обществено хранене и мотел” в поземлен имот № 000071 в землището на с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 33 / 27.08.2013 г. за “Външно ел. захранване – кабел – 1 kV за два броя силози” в УПИ ІІ – 271, кв. 26, по улица с о.т. 77 – о.т. 94 – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 34 / 27.08.2013 г. за “Преустройство на четири броя гаражи в автомивка и автосервиз” в кв. 96, УПИ ІІІ с идентификатор 53535.501.1135 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 35 / 30.08.2013 г. за “Жилищна сграда” в УПИ VІІІ – 178, кв. 19  - с. Беломорци, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 36 / 11.09.2013 г. за “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино – ІІ етап в участъка от ПС “Омуртаг” – І подем до ПС – ІІ подем” подобект: “Обслужващ път – пътна връзка до ПС “Омуртаг” – І подем” в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 29 / 23.07.2013 h= за “Външна ел. захранване на помпена станция Омуртаг” по ул. “Волга” до ТЕПО пред ПИ с идентификатор 53535.501.1893 УПИ ІІ, кв. 68 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 30 / 23.07.2013 г. за “Жилищна сграда с магазин за плодове и зеленчуци – І етап” по ул. “Волга” до ТЕПО пред ПИ с идентификатор 53535.501.1893 УПИ ІІ, кв. 68 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 28 / 08.07.2013 г. за “Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз, автомивка, магазин за авточасти и кафе - аперитив”, І етап: “Автосервиз и автомивка”, ІІ етап: “Магазин за авточасти”, ІІІ етап: “Кафе – аперитив” в УПИ ІІІ, кв. 3 с идентификатор 53535.501.2063 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 27 / 18.06.2013 г. за “Жилищна сграда с гараж”, в УПИ ХVІІІ, кв. 9 с идентификатор 53535.501.3220 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 26 / 12.06.2013 г. за “Навес за съхранение на отоплителни материали и инвентар”, в УПИ ХVІІ – 25, кв. 3 с идентификатор 53535.501.28 - гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 19 / 18.05.2013 г. за “Двуетажна жилищна сграда” в УПИ ІХ, кв. 6 с идентификатор 53535.501.1043, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 20 / 18.05.2013 г. за “Търговски обект - склад за търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки” в УПИ І, кв. 115 с идентификатор 53535.501.3212, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 21 / 30.05.2013 г. за “Гараж № 18 – 1 бр. от гаражна група” в УПИ Х, кв. 85 с идентификатор 53535.501.1793, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 22 / 06.06.2013 г. за “Антена за ретранслация на интернет” в землището на с. Паничино, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 23 / 06.06.2013 г. за “Преустройство на магазин в банков офис” в УПИ ІІ–490, кв. 59 с идентификатор 53535.501.490.2.4, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 24 / 06.06.2013 г. за “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино – ІІ етап в участъка от помпена станция “Омуртаг” – І подем до помпена станция - ІІ подем” Подобект: “Помпена станция “Омуртаг” – І подем” в поземлен имот № 53535.224.20, местност “Ирелча”, в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 25 / 10.06.2013 г. за “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино – ІІ етап в участъка от помпена станция “Омуртаг” – І подем до помпена станция - ІІ подем” Подобект: “Напорен водопровод от ПС “Омуртаг” – І подем до черпателен и НВ V=2500 куб. м. – ниска зона при ПС – ІІ подем”, в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 18 / 23.04.2013 г. за “Рехабилитация на път TGV – 2070 / ІІІ – 704, п. к. Угледно – Менгишево / Кестеняво от км. 0+000 до км. 1+400” в землището на с. Кестеняво, общ. Омуртаг.


Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 12 / 03.04.2013 г. за “Кравеферма за 20 броя крави” в УПИ VІ - 74, кв. 5 по плана на с. Горно Новково, Община Омуртаг.


Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 13 / 10.04.2013 г. за “Преустройство на съществуваща базова станция № 4093 в базова станция GSM / UMTS № 4093, тип “FCW 30в поземлен имот № 007024 в землището на с. Горно Новково, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 14 / 10.04.2013 г. за “Преустройство на съществуваща базова станция № 4525 в базова станция GSM / UMTS № 4525, тип “FCW 30в поземлен имот № 002008 в землището на с. Илийно, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за премахване № 15 / 15.04.2013 г. за “Събаряне на два броя паянтови сгради” в УПИ V – 179 и УПИ VІ – 180, кв. 23 по плана на с. Обител, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 16 / 17.04.2013 г. за “Кравеферма за 60 броя крави” в поземлен имот № 009013 стопански двор в землището на с. Горно Новково, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 17 / 17.04.2013 г. за “Фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда с мощност до 10 kWв              УПИ ІІ – 105, кв. 10 по плана на с. Падарино, общ. Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 6 / 14.03.2013 г. за “Разширение на част от тераса пред магазин на партерен етаж” в УПИ V, кв. 57 с идентификатор 53535.501.501 по плана на гр. Омуртаг, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 7 / 22.03.2013 г. за “Преустройство но GSM базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz-TGV 0016 ”Panaiot Hitovв УПИ VІІ, кв. 17 по плана на с. Панайот Хитово, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 8 / 27.03.2013 г. за “Жилищна сграда” в УПИ VІІІ - 34, кв. 7 по плана на с. Горно Новково, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 9 / 28.03.2013 г. за “Метално комплексно трансформаторно табло за 50 kVA за обект “Автомивка, автосервиз, заведение за обществено хранене и мотел” в поземлен имот № 000071 в землището на с. Презвитер Козма, местност “Гюргенджик” Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 10 / 28.03.2013 г. за “Двуетажна жилищна сграда” в УПИ VІ - 108, кв. 16 по плана на с. Висок, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 11 / 28.03.2013 г. за “Лятна кухня” в УПИ ХІІ - 77, кв. 16 по плана на с. Церовище, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 5 / 05.03.2013 г. за “Два броя силози” в УПИ ІІ – 271, кв. 26 по плана на с. Беломорци, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет. 2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 1 / 24.01.2013 г. за “Магазин за хранителни стоки, кафе – аперитив и жилище” в УПИ І-141, кв.13, с.Плъстина, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 2 / 25.01.2013 г. за “Благоустрояване детска ясла” в УПИ VІІІ, кв.57 с идентификатор 53535.501.496, гр.Омуртаг, Община Омуртаг.


Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 3 / 25.01.2013 г. за “Инсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN 4532/OMURTAG - POв УПИ І, кв.78 с идентификатор 53535.501.1585, гр.Омуртаг, Община Омуртаг.

Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Община Омуртаг съобщава, че е издадено:

 • Разрешение за строеж № 4 / 04.03.2013 г. за “Допълнително водоснабдяване на с. Долно Козарево, общ. Омуртаг, обл. Търговище” в землищата на с. Горно Козарево и с. Красноселци, Община Омуртаг.


Съдържанието на Разрешението за строеж е на разположение за разглеждане всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 17, ет.2, сградата на Общинска администрация.