Заповед №555 от 13.08.2014 г. на Кмета на община Омуртаг

(относно образуването на 11 /единадесет/ избирателни секции в град Омуртаг и утвърждаване на тяхната номерация)