ИЗБОРИ 2017

Заповед№ 40

 

Заповед№ 41

дата на публикуване: 1.02.2017 г

 

Избирателни списъци Избори 2017

 

fspns_25-22-00-000.txt

fspnsf_25-22-00-000.txt

дата на публикуване: 10.02.2017 г

 

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии в Община Омуртаг

за провеждането на изборите за избиране на Народни представители на 26.03.2017г

дата на публикуване: 13.02.2017 г.

 

Заповед

относно поставяне на агитационни материали за произвеждането на предстоящите избори на 26.03.2017 г.

дата на публикуване: 23.02.2017 г

 

Избори за Народно събрание - 26 март 2017 година

 

Заявление за гласуване по настоящ адрес - - Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя – 11.03.2017 г. Искането може да бъде подадено по един от следните начини:

  • По електронен път - чрез този сайт http://www.grao.bg/elections/InfoTerms.cshtml?Print=True& в секция "Личен Достъп". За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават универсален електронен подпис. Той е необходим за тяхното идентифициране през Internet, съгласно Закона за електронния подпис.
  • Писмено - в общинската администрация по настоящия си адрес. Вида на искането е дадентук.

 

 

 

Заличени

fpzalns_25-22-00.txt

smime

14.03.2017 г