Избраха заместник-председатели на Общински съвет - Омуртаг

 

Двама заместник-председатели на Общински съвет – Омуртаг бяха избрани на проведеното вчера пето редовно заседание на Общински съвет – Омуртаг. Предложението за избора им постъпи от председателя на местния парламент д-р Метин Исмаил, след което за негови помощници бяха избрани Халил Басриев от групата на ДПС и Митко Стайков от групата на Местна коалиция „Заедно за Община Омуртаг.  „За" техния избор гласуваха единодушно 27 съветника.

Общинският съвет в Омуртаг се състои от 29 съветници. Постоянните комисии към него са осем – ПК „Финанси и бюджет", „Постоянна комисия по транспорт и безопасност на движението", ПК по „Здравеопазване", ПК по „Местно самоуправление и нормативна уредба", ПК по „Обществен ред, сигурност, сигнали, социална политика и конфликт на интереси съгласно ЗПУКИ", ПК по „Социална политика, земеделие, общинска собственост и териториално селищно устройство", ПК по „Инвестиционна политика, програми и проекти, обществени поръчки, енергийна ефективност и екология", ПК по „Образование, култура, младежта спорта и туризма".

 raw/uploads/IMG_2261.jpg