Грамота I степен от национален конкурс за ученичка от Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг

Грамота I степен от национален конкурс за ученичка от Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг

 

През месец март 2016г. приключи обявеният от Центъра по русистика и Катедрата по руски език към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет национален конкурс „Что я знаю о России” с тема на изданието „Мир русского кино”, в който взе участие ученичката от 10а клас Аше Ефраимова Ефраимова под ръководството на г- жа Галина Стоянова.

Ръководството на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг получи благодарствено писмо за много доброто представяне на Аше, на която журито е присъдило Грамота I степен за показана отлична езикова подготовка, съдържателлен текст и впечатляваща култура за презентирране.

Деканът на Факултета за хуманитарни науки проф. д. ф. н. Ивелина Савова изразява искрена признателност на г- жа Стоянова за проявеното съпричастие, творческо и изключително отговорно отношение към тази инициатива и се надява това ползотворно сътрудничество да продължи и занапред. Организационният комитет на конкурса пожелава успех и просперитет на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг.

raw/uploads/2016/PGTLP.jpg