ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В ОМУРТАГ ИЗБРА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “МБАЛ–ОМУРТАГ“ЕАД

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В ОМУРТАГ ИЗБРА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “МБАЛ–ОМУРТАГ“ЕАД

  

     На проведеното си на 20 май 2016г. осмо извънредно заседание  Общински съвет – гр.Омуртаг,по предложение на Кмета на Община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов, във връзка с изложена писмена оставка на изпълнителния директор на дружеството – д-р Стилиян Любенов Григоров от 17.05.2016 година, Общински съвет - Омуртаг избра за временно изпълняващ длъжността „изпълнителен директор” на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ”ЕАД - гр. Омуртаг- госпожа Зюлбие Исмаилова Мустафова, която е с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и „магистър“по здравен мениджмънт.

     Предложението бе прието единодушно от всички присъстващи общински съветници. Основната задача, която си поставиха Кмета на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов, Общинска администрация и Общинските съветници е запазването на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ”ЕАД - гр. Омуртаг. Въпреки, че в национален мащаб в по-малките общини повечето от общинските болници са в критично състояние на днешното осмо извънредно заседание на ОбС – Омуртаг за пореден път всички обединиха своите усилия за да може общинската болница да продължи да функционира, поради това чеМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ”ЕАД - гр. Омуртагобслужва пациенти от съседните три общини. Пожелаха на новоизбрания изпълнителен директор успех, съвместна работа и взаимна подкрепа. 

raw/uploads/2016/mbal/IMG_3189.jpg

raw/uploads/2016/mbal/IMG_3172.jpg

 

raw/uploads/2016/mbal/IMG_3183.jpg

raw/uploads/2016/mbal/IMG_3177.jpg

raw/uploads/2016/mbal/IMG_3184.jpg