Дискусионен форум във връзка с Международния ден на ромите – 8 април

Дискусионен форум във връзка с Международния ден на ромите – 8 април, се проведе от 14,00 часа на 12 април 2016 г. в заседателната зала на Общински съвет – Омуртаг. Начало на събитието бе поставено с приветствия към гостите от заместник-кмета на Община Омуртаг Юнал Османов и художествено изпълнение на ученическа танцова група „ СИП – фолклор на етносите“ от Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг.

Официални гости на събитието бяха секретарят на Областна администрация – Търговище Тодорка Танева, бившият областен управител на Област Търговище и бивш кмет на Община Омуртаг Бехчет Керим, както и експерти от Областна администрация – Търговище и РИО – Търговище. На дискусията присъстваха още директори и преподаватели от образователни институции, председатели на народни читалища, представители на неправителствени организации от община Омуртаг и  свещенослужители в местните религиозни храмове.

В рамките на форума се проведе тематична дискусия „Деца на мигранти и деца мигранти“ с целеви групи включващи ромската общност, социално уязвими семейства на мигранти с различен социален статус. Сред основните обсъдени теми бяха: международната трудова миграция като феномен и неговото въздействие върху семейства и подрастващи; специфика на деца на мигранти и деца мигранти, потребности и адекватен подход на институциите; отпадане от образователната система и наклонности към противообществени прояви при деца от целевата група; сътрудничество между институции и организации в интерес на целевата група в община Омуртаг.

В заключителната сесия участниците изразиха своите позиции и гледни точки по представените от общинските експерти теми.

Представителите на институциите се обединиха около идеята да координират действията си и да работят в още по-тясно сътрудничество за съдбата на децата мигранти.

„Да работим заедно за децата на община Омуртаг от уязвимите групи“, бе апелът на водещия на дискусията Хасан Якуб, старши експерт по етнически и религиозни дейности в Община Омуртаг.

 

 raw/uploads/2016/14/IMG_2861.jpgraw/uploads/2016/14/IMG_2854.jpgraw/uploads/2016/14/IMG_2870.jpg