Писмо-покана за форум организиран от Община Омуртаг

Писмо-покана за форум организиран от Община Омуртаг

Във връзка с Международният ден на ромите 8 април

Община Омуртаг организира " Дискусионен форум - 2016 "

в гр.Омуртаг, на 12.04.2016 г. /вторник / от 14.00 ч., в залата на Общински съвет гр.Омуртаг.

В рамките на форума ще се проведе тематична дискусия "Деца на мигранти и деца мигранти"

Изтегли от тук