ДОКЛАД - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

ДОКЛАД - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг