Доклад -относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Омуртаг.

Доклад

от инж.Ешреф Хасанов Ешрефов – Кмет на Община Омуртаг

относно

Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Омуртаг.

08.09.2016 г.