УВЕДОМЛЕНИЕ
От Община Омуртаг, ул.”Александър Стамболийски” №2 А
Във връзка с определяне размера на разходите по Проекта на план - сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Омуртаг за 2016 г., съгласно чл.66. и чл.69, ал.1, т. 1 и 4 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Омуртаг уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, че на 28.12.2015 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация - гр. Омуртаг ще се проведе публично обсъждане на Проекта на план -сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Омуртаг за 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Община Омуртаг,

Във връзка с определяне размера на разходите по Проекта на план - сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Омуртаг за 2016 г., съгласно чл.66. и чл.69, ал.1, т. 1 и 4 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Омуртаг уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, че на 28.12.2015 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация - гр. Омуртаг ще се проведе публично обсъждане на Проекта на план -сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци на Община Омуртаг за 2016 г.

С текста на уведомлението можете да се запознаете оттук.