На 03 декември 2015 година, кметът на Община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов, се срещна с Изпълнителния комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в град Омуртаг. Срещата имаше за цел да се сложи начало на ползотворен социален диалог за разрешаване на проблеми и задачи, касаещи образованието в общината. Осъдени бяха необходимостта от сключване на Общински колективен трудов договор, сформиране на Тристранен съвет за социално сътрудничество, някои моменти от новия Закона за предучилищното и училищно образование, както и въпроси свързани с финансовото състояние на общинските училища и възможностите за тяхното разрешаване.

 

Проведеният разговор протече при изключително спокойна и благотворна атмосфера. Участниците изразиха удовлетворението си от проведената среща и си пожелаха успех в бъдещата съвместна работа.