ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
„ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩ. СГРАДА И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И ТРАНЖИРАНЕ НА МЕСО В УПИ VІІ, КВ.9, С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОБЩ. ОМУРТАГ“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:„ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩ. СГРАДА И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И ТРАНЖИРАНЕ НА МЕСО В УПИ VІІ, КВ.9, С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОБЩ. ОМУРТАГ“