Заместник кмет на Община Омуртаг

 

инж. МЕХМЕД ИБРАХИМОВ МЕХМЕДОВ

Дата на раждане: 24.02.1960 г.

Място на раждане: село Обител, община Омуртаг

Образование: Висше

Инженер-агроном, 1986 г., ВСИ „Васил Коларов” гр.Пловдив

Магистър „Публична администрация” , 2009 г.  ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 24 64

Факс: +359 605 6 35 02

Е-mail: m.ibrahim@abv.bg

Приемен ден: Всеки петък от 9:00 ч. до 12:00 ч.

 

Заместник кмет на Община Омуртаг

 

ЮНАЛ БЕХЧЕТОВ ОСМАНОВ

Дата на раждане: 01.02.1970 г.

Място на раждане: град Омуртаг, община Омуртаг

Образование: Висше

Магистър по „Счетоводство и контрол”, 1994 г.  Икономически университет - Варна

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 23 11

Факс: +359 605 6 35 02

Е-mail: y.osmanov@abv.bg

Приемен ден: Всяка сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч. 

Секретар на Община Омуртаг

 

СТЕЛА АТАНАСОВА

Дата на раждане:

Място на раждане:

Образование: Висше

 

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 20 72

Факс: +359 605 6 20 72

Е-mail:

Приемен ден: Всеки вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч