Местни Данъци и Такси - съобщения

Местни Данъци и Такси - съобщения

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.06.2016г. до ГАРАНТГАЗ ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.06.2016 до ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2 ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.06.2016г. до МОРАВА ТУР ЕООД

 

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до Бекир Хюсеинов Ахмедов

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до ЕСПА ЕООД

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до ЕТ ДЖОРДАН - ЮЛИЯН ИЛИЕВ

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до Захарин Смилов Нинов

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до ЛИЯ ТРЕЙД ГРУП ЕООД

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до Румен Христов Джамбазов

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до Снежана Здравкова Соловейчик

Дата на публикуване 09-08-2016

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до Алиш Бекиров Алишев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до Атанас Петров Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до Вилиана Севдалинова Джамбазова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до Магда Янкова Илиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до РУБИЦ ЕООД

Дата на публикуване 19-09-2016

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Айдън Ахмед Юсеин

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Дафинка Рашкова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Жулиета Миткова Георгиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Надка Станчева Арсова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Огнян Бисеров Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Сашка Стефанова Колева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Сунай Мехмед Кадир

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Христо Митков Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Янко Митков Арсов

дата на публикуване: 06.10.2016 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до ВАСПА ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Джейлян Хакъева Ахмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Зийнеб Касимова Раимова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Исуф Гюрджан Исуф

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Метин Осман Халил

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Нермин Исмаилова Ибрахимова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Росина Христова Атанасова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Шюкри Мюмюнов Хасанов

Дата на публикуване 27.10.2016 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ахмед Мехмедов Османов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Георги Боянов Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ереджеб Мустафов Ереджебов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ибрям Ибрямов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Пеньо Асенов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ресмие Хюсеинова Ахмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ружа Ангелова Големанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Савко Захариев Панайотов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Силвия Андреева Панайотова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Юлиян Емилов Асенов

дата на публикуване 15.11.2016 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Албена Ангелова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Ангел Асенов Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Билял Хасанов Билялов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Бисер Димитров Кънчев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Божанка Петрова Савова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Данчо Божидаров Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Добромир Кръстев Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Елена Маринова Методиева

дата на публикуване 25.01.2017 г

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Божидар Сашев Сандов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Емил Асенов Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Живко Златков Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Кадир Джелилов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Синан Бейзадов Зекериев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Стелиян Живков Златков

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Страхил Емилов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Фериде Ибрямова Мехмедова

дата на публикуване 10.02.2017 г

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Джеват Мустафа Ереджеб

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Ерхан Мехмедов Мехмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Йосиф Маринов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Кирил Рашков Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Мехмед Мехмедов Керемедчиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Немин Байрамалиев Исмаилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Николай Колев Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Сафет Мехмедалиев Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Сема Бисерова Деянова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Стефан Христов Братованов

дата на публикуване 28.02.2017 г

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Адалберт Антонов Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Ангел Иванов Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Катя Борисова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Катя Искренова Дестанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Мирослав Александров Славов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Розалия Рашкова Маркова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Сашо Асенов Сандев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Фиданка Стоянова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Христо Савов Чакъров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Хубен Мартинов Каменов

дата на публикуване 17.03.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Асен Данаилов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Бахрие Салиева Димитрова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Борислав Митков Димитров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Еленка Алдинова Тодорова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Начо Рачев Евтимов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Сергей Ангелов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Сибел Ахмедова Ереджебова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Христина Тодорова Евгениева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Хюсеин Исмаил Ахмед

дата на публикуване 05.04.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Али Ахмедов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Аптула Аптула Ахмед

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Гюрсел Тефиков Менджеков

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Златка Стефанова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Исмаил Хасанов Исмаилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Левент Рифатов Сабриев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Реджаи Акин

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Сали Ахмедов Тахиров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Тихомир Борянов Ясенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Хюсеин Хюсеинов Льотин

дата на публикуване: 18.05.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Али Орханов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Арсени Христов Сидеров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Малин Боянов Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Неждет Мустафа Исмаил

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Росица Томова Стефанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Румен Асенов Хорозов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Светослав Георгиев Янакиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Стефан Ангелов Чобанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Танер Мустафов Хасанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Хюсеин Алиев Керемедчиев

дата на публикуване 09.06.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Атанас Методиев Петров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Звезда Страхилова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Илдъз Мехмедова Салиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Лейля Исмаилова Хрюстемова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Марин Цветанов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Неждет Мехмедалиев Нуриев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Севдин Костов Събев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Стефан Илиев Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Стефка Миткова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Фанка Йорданова Чучурова

дата на пуБликуване 10.08.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Адил Ибрямов Адилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Ангел Белчев Русев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Емине Неждетова Адилова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Камелия Чавдарова Крумова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Мартин Каменов Крумов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Мустафа Шукриев Мехмедалиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Румен Янков Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Севда Атанасова Петрова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Сергей Йосифов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Соня Методиева Кабакчиева

дата на публикуване 29.09.2017 г

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Ангел Георгиев Славов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Данаил Ангелов Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Йордан Иванов Йорданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Мехмед Мехмедов Османов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Миглена Арсенова Симеонова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Никола Илиев Грозданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Петър Драганов Петров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Сузана Стефанова Иванова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Тодор Асенов Байков

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Тунджай Ахмедов Алиев

дата на публикуване: 17.10.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Георги Атанасов Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Гюрджан Ахмедов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Илия Христов Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Ицко Стефанов Захариев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Мартин Рафаилов Мирославов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Митко Асенов Славов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Нина Ивкова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Супхи Ахмедов Юсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Тихомир Илиев Събев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Хатче Хасанова Александрова

дата на публикуване: 16.11.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Асен Христов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Веселин Александров Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Златко Асенов Николов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Исмет Хюсеин Сали

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Стелиян Савов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Шабан Мустафов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Юлиян Атанасов Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Юлиян Савов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Юлка Асенова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Яшар Ахмед Хюсеин

дата на публикуване: 01.12.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  01.06.2020 г. до  Боян Насков Кирилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  01.06.2020 г. до Кирил Мартинов Язов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.06.2020 г. до  Звезда Илиева Георгиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.06.2020 г. до Албена Дратанова Милчева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.06.2020 г. до Ахмед М устафов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.06.2020 г. до Борис Христов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.06.2020 г. до Наско Митков Харизанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.06.2020 г. до Павел Димитров Радев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.06.2020 г. до Сюлейман Осман Халил

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.06.2020 г. до Христо Асенов Христов

 

дата на публикуване 01.06.2020 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Анифе Хасанова Ахмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Анче Иванова Михайлова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Ахмед Ибрямов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Бахри Исмаил Хасан

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Бисер Трайков Спасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Борис Борисов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Донка Славова Николова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Мирослав Славов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Пламен Борисов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.06.2020 г. до Халиме Мехмедова Хюсниева

дата на публикуване 17.06.2020 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Арсени Христов Сидеров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Емил Бонев Дечев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Емилия Бориславова Хамбарова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Емине Басриева Мехмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Иван Асенов Хамбаров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Мехмед Хайдин Сеид

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Мустафа Халидов Шабанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Сашо Петров Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Семиха Бедриева Атанасова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  03.07.2020г. до Хюрмюс Сабриева Мехмедова

Дата на публикуване 03.07.2020 г

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Асен Асенов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Бейдат Хрюстемов Хрюстемов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Еюб Сеидов Юмеров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Иван Владимиров Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Красимир Недялков Кирилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Мехмед Мустафов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Митко Иванов Дерменджиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Орхан Акифов Адемов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Юзеир Мустафов Хасанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  21.07.2020г. до Юсен Мустафов Хюсеинов

Дата на публикуване 21.07.2020 г

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Александър Събков Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Асен Асенов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Бахрие Хюсеин Ахмед

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Бейсим Адемов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Бекир Бекиров Хюсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Валери Кирилов Петров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Галин Пеньов Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Зюфтю Салимов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Илиян Миленов Аспарухов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Михаил Михайлов Митев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Роза Янкова Найденова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Фиданка Христова Александрова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Хатче Илханова Хюсеинова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Шакир Мехмедов Шакиров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  06.08.2020г. до Шукри Ахмедов Сеидов

Дата на публикуване 06.08.2020 г

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Айше Мустафова Османова - Законен представител на Азис Айханов Фикретов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Ахмед Али Ахмед

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Гюлбияс Ереджебова Хасанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до ДЕРЯ - БАЙРАМ РУБЕВ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Иванка Боянова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Исмаил Адемов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Лиляна Дамянова Сашова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Метин Ахмедов Назифов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Назиф Юмеров Юмеров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Нели Валентинова Стоянова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Сабин Занков Славчев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Фатме Рамаданова Стефанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Феим Тефиков Алиосманов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Хасан Хатчев Хасанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  25.08.2020 г. до Шерифе Алишева Бекирова

Дата на публикуване 25.08.2020 г

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Анка Крумова Ненова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Ася Анкова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Гюнайдън Мехмед Паша

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Емилия Христова Кабакчиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Зехра Хасанова Мустафова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Милка Иванова Георгиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Мустафа Мустафов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Орфей Христов Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Пепа Йорданова Йорданова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Пламен Мирославов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Росица Иванова Хаджирусева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Руслан Емилов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Сание Сабри Ахмед

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Сезгин Ереджебов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Сезгин Исмаилов Хасанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  11.09.2020 г. до Стоян Иванов Христов

Дата на публикуване 11.09.2020 г

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Байсе Ибрямова Мехмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Бисер Борисов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Данаил Елков Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Красимира Янкова Чанкова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Мехмед Шакиров Мехмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Милчо Николов Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Мишо Людмилов Йовчев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Мустафа Мустафа Али

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Неделчо Колев Панайотов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Николай Милчов Николов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Петранка Николаева Ганева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Свилен Борисов Димитров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Стилиян Колев Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Страхил Вангелов Сербезов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Февзие Шукриева Хасанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  05.10.2020 г. до Хюсню Мустафов Хюсниев

05.10.2020 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Асен Цветков Михайлов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Боян Асенов Методиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Васил Ангелов Найденов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Евгени Ангелов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Милко Павлов Миланов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Мюргюл Хюсеинова Методиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Неждет Мехмедов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Николай Иванов Николов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Рашко Асенов Събев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Ростислав Руменов Радков

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Сафинас Мехмедова Алиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Синан Етемов Чаушев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Стоян Тодоров Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Хасан Исуфов Хасанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Христо Борисов Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  27.10.2020 г. до Шефкет Ахмедов Хюсеинов

Дата на публикуване 27-10-2020

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.11.2020 г. до АГРО-МЕКС ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.11.2020 г. до Антон Атанасов Йорданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.11.2020 г. до ГЮРТРЕЙД 2014 ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.11.2020 г. до ЕТ РУБИЦ-ХРИСТО ИВАНОВ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.11.2020 г. до ЛЕСКО-МЕКС ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  17.11.2020 г. до СИ 2011 ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Аспарух Рашков Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Веселин Валентинов Василев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до ЕВРОПАЛ-Х-Д ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Калоян Христов Петров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Кирил Цонев Ненов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Неджибе Мехмедова Мустафова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Нуредин Мехмедалиев Нуриев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Христина Александрова Савова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Хюсеин Исметов Хюсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.11.2020 г. до Юлияна Миткова Стоянова

Дата на публикуване 17-11-2020

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Айше Мустафа Хюсеин

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Емилия Савова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Ибрахим Хасан Ибрахим

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Исмаил Ахмедов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Кирил Рашков Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Лютфи Ахмедов Дахилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Мустафа Мъстънов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Николай Христов Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Осман Мехмедов Османов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Петър Марков Николов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Сали Салиев Мехмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Сергей Маринов Михайлов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Фарие Мехмедова Османова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Христина Маринова Димитрова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  07.01.2021г. до Христо Митков Христов

Дата на публикуване 07-01-2021 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Асен Маринов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Бисер Боянов Бориславов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Боян Асенов Тодоров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Валентин Петров Грозданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Варадин Александров Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Вержиния Сабриева Салиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Гюрджан Салиев Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Гюрсел Исмаилов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Илка Яворова Стефанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Мартин Асенов Маринов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Мехмед Ахмедов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Недат Раимов Мехмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Румен Ангелов Йорданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Сергей Митков Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  29.01.2021г. до Шенгюл Мехмедова Шакирова

Дата на публикуване 29-01-2021 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Аднан Башал

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Александър Йорданов Йорданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Владимир Страхилов Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Гюлфатме Сали Сали

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Любомир Панайотов Райчев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Мирослав Сашев Белчев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Митко Славов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Недялко Йорданов Йорданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Олга Крумова Златева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Севда Ангелова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Севдалин Христов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Събко Иванов Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Хасан Хасанов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Шехрегюл Николаева Мирославова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  16.02.2021 г. до Юлиян Мартинов Каменов

 

Дата на публикуване 16-02-2021 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г.  до Байко Иванов Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г.  до Мехмедали Назифов Мехмедалиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г.  до Найден Сандев Маринов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г.  до Начо Рачев Евтимов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г.  до Росен Димитров Борисов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г.  до Стефан Христов Маринов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Галина Миткова Хубанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Гълъб Михайлов Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Денис Йосифов Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Иван Иванов Николов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Иванка Петкова Стоилкова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Радостин Райков Чавдаров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Ферди Мустафов Ибрямов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Фиданка Сергеева Иванова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  08.03.2021 г. до Юмгюсюм Адемова Мюмюнова

Дата на публикуване 08-03-2021 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Азиз Рашидов Азизов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Биляна Сашова Методиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Бисер Христов Чакъров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Вергиния Лилова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Галин Цвятков Савов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Илмие Мехмедова Велиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Милчо Дончев Любомиров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Наила Алишова Боровинова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Орфей Йосифов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Пламен Любомиров Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Румен Асенов Маринов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Севгин Адемов Сабриев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Симо Сергеев Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Тефик Кямилов Себахединов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  09.04.2021 г. до Фатме Неждетова Мехмедова

Дата на публикуване 09-04-2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Валентин Альошев Кънчев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Гюлтен Фикретова Ахмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Делян Цветанов Петров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Еленка Савова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Карамфил Асенов Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Метин Мустафов Хюсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Николай Колев Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Розалия Петрова Койчева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Руска Василева Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Сава Асенов Славов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Себастиан Събев Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Стефан Асенов Янакиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Стефчо Асенов Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021 г.  до Хюсеин Исмаилов Хюсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  28.04.2021г.  до Борис Борисов Асенов

Дата на публикуване 28-04-2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Айдън Ахмедов Реджебов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Александър Славов Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Анифе Мустафова Ибрямова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Анна Ивова Харизанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Билян Момчилов Благоев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Гюлтен Фикретова Ахмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Данаил Славов Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Зюлфие Юсуфова Бабайев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Ивелина Иванова Стефанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Кемал Мехмедов Дахилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Маргаритка Русева Петрова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Мария Асенова Савова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Севда Атанасова Петрова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Стефка Иванова Стефанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.05.2021 г.  до Хатче Салиева Ибрямова

20-05-2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Ахмед Мустафов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Виктор Мимев Антонов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Виолета Димова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Галина Александрова Харизанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Герган Андонов Киселманн

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до ДЕКОРЮМ ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Златка Георгиева Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Исмет Супхиев Хюсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Йосиф Маринов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Мюрвет Мустафова Алиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Росен Радков Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Румен Георгиев Велинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Севда Боянова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Сидер Карамфилов Хаджиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.06.2021 г. до Снежка Михайлова Белчева

21.06.2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Александър Николаев Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Апти Хасанов Хаджимехмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Виолета Младенова Илиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Виолета Христова Куцарова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до ЕВРОПЕ СТАНДАРТ ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Елисавета Рашкова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Елка Йосифова Михайлова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Елмаджиян Александров Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Ереджеб Мустафов Ереджебов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Магдалена Христова Узуноглу

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Росен Рашков Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Славка Миткова Иванова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Феиме Салиева Мехмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 12.07.2021 г. до Якоб Марие Леонард Гийлен

12.07.2021 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Асен Стоянов Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Георги Весков Кирилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Гюлбияс Салиева Мустафова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Емилия Стефанова Илиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до ЕСПА ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до ЕЪРПРОЕКТ 1  ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Зекерие Адем Хасан

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Мехмед Хасанов Якъбов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Митко Стоянов Савов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до РИВА-АГРО ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Роза Рашкова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Румен Христов Джамбазов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Сергей Сашев Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Фатме Хасан Хюсеинова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 23.08.2021 г. до Христо Иванов Маринов

23.08.2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Албена Ангелова Стоянова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Алина Христова Василева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Алиш Бекиров Алишев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Бисер Христов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Бонка Емилова Илиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Галина Сашова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Георги Евтимов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Джеват Яхя Сали

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Исуф Гюрджан Исуф

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Росен Йосифов Маринов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Сашка Стефанова Колева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до София Страхилова Рашкова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Стоян Христов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Фиданка Стоянова Стефанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.09.2021г. до Юлиян Райчев Харизанов

08.09.2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Ахмед Мехмедов Османов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Дафинка Рашкова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Джунейт Шенол Хюсеиншюкриев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до ЕР САН ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до ЕТ ГЕКИ - ГЕОРГИ КИРИЛОВ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до ЕТ ДЖОРДАН - ЮЛИЯН ИЛИЕВ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до ЕТ ИВАНОВА-77-ИВАН ИЛИЕВ-ИЛИЯ ИЛИЕВ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Кирил Рашков Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Орлин Сашов Савов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Ради Ангелов Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до РУБИЦ ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Силвия Стефанова Данаилова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Христо Митков Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Шенол Мехмедов Османов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.10.2021 г. до Юлияна Алексиева Михайлова

04.10.2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Анета Карамфилова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Бекир Хюсеинов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Виолета Карамфилова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Гюлей Яшаров Мехмедалиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Гюнер Исуф Хюсеин

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Мехмед Мехмедов Османов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до РИВА ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Северин Сербезов Моллов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Сейфидин Хюсеинов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Сергей Христов Огнянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Силвия Ивайлова Моллова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до СОЛАР ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Стелиян Александров Митков

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Фатме Исмаилова Мъстанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.10.2021 г. до Христо Колев Сербезов

25.10.2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Албена Ангелова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Ана Цвяткова Дойчинова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Ангел Асенов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Атанас Димитров Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Ахмед Джемалов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Дида Андонова Сербезова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Донка Дончева Николова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Ибрям Ибрямов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Йонка Йорданова Геогиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Петър Николов Русев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Рашид Сюлейманов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Розка Събкова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Синан Бейзадов Зекериев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Стефан Иванов Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 03.12.2021 г. до Харизан Златев Харизанов

03.12.2021

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до  Айдън Мустафа Ахмед

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Али Мехмедов Азизов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Валентин Илиев Найденов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Виолета Харизанова Георгиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Гюлгез Сюлейманова Шабанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Златка Асенова Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Иван  Валентинов Вълчев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Исмаил Хюсеинов Хюсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Исмет Хюсеинов Хюсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Йордан Василев Димитров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Марчо Стоянов Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Мехмед Хюсеин Мехмед

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Никола Тодоров Николов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Петър Ангелов Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.12.2021 г. до Тинко Ангелов Василев

20.12.2021 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Галин Стефанов Алексиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Димитричка Русева Иванова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Евгени Петров Евгениев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Елис Али Хюсмен

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Йосиф Михайлов Соколов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Красимир Асенов Йосифов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Красимир Митков Славов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Насуф Исмаилов Сюлейманов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Севдалина Наскова Стефанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Силвия Юлиянова Саранова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Синан Сефадов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Соня Методиева Кабакчиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Тамара Емилова Маринова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Фатме Ахмедова Юнузова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  12.01.2022 г. до Хасан Мехмедов Хасанов

12.01.2022 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Юлияна Миткова Стоянова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Юлиян Михайлов Карамфилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Свилен Николов Манолов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Мартин Маринов Хаджиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Лейлифер Мехмед Ереджеб

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Красимира Цветкова Стоилова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Красимира Николова Стоянова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Ердинч Османов  Хюсниев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Данаил Назов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Бейхан Сабриев Хасанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до ДОВЕРИЕ 93 ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Асен Асенов Събев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Венцислав Мирославов  Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Алберт Страхилов Йосифов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.01.2022 г. до Асен Христов Асенов

27.01.2022 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Шукри Мехмедов Сеидов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Сашо Маринов Михайлов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Фатме Хасанова Хайриева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Страхил Асенов Ангелов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Стефан Ангелов Чобаном

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Махмуд Касимов Махмудов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Незир Селимов Салиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Лусия Асенова Атанасова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Емил Асенов Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Исмет Мустафов Панов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Вилдан Хюсеин Ахмед

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Альоша Альошев Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Ганка Иванова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Алекси Крумов Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  18.02.2022 г. до Байрамали Исмаилов Халилов

18.02.2022 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Хюсеин Хюсеинов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Хюсеин Хюсеинов Адилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Сидер Сидеров Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Савко Петров Димитров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Пенка Байкова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Лютфи Мустафов Исмаилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Карамфила Милчова Ченгел

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Златко Милчев Петров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Емил Митков Йорданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Ерол Ереджебов Салиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Дориана Франц Зандвегер

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Виолета Рафаилова Атанасова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Анатолий Иванов Чаушев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Джан Мехмед Хрюстем

Съобщение по чл.32 от ДОПК от  20.04.2022г. до Айше Хюсеинова Исмаилова

20-04-22

 

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 01.06.2022 г.

01.06.2022 г.

 

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 15.09.2022 г.

15.09.2022 г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 30.09.2022 г.

30.09.2022 г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 17.10.2022 г

17.10.2022 г.

 

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 01.11.2022 г.

01.11.2022 г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 18.11.2022 г.

18.11.2022 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.12.2022 г

06.12.2022 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.01.2023г

16.01.2023

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 08.02.2023г

08.02.2023 г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 01.03.2023г

01.03.2023г

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 16.03.2023г

16.03.2023г

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 04.04.2023г

Съобщения по чл.32 от ДОПК  от 20.04.2023г

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 03.07.2023г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 18.07.2023г

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 02.08.2023г.

Съобщения по чл. 32 от ДОПК от 17.08.2023

Съобщения по чл. 32 от ДОПК от 01.09.2023 г.

Съобщения по чл. 32 от ДОПК от 18.09.2023 г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 20.11.2023г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 11.01.2024г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 07.02.2024г

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 02.04.2024г.