Община Омуртаг възнамерява да инвестира 4,3 млн.лв. в ремонт на уличната и четвъртокласна пътна мрежа през 2019 година

Община Омуртаг възнамерява да инвестира 4,3 млн.лв. в ремонт на уличната и четвъртокласна пътна мрежа през 2019 година