В ход са дейностите по обновяването на детска градина № 1 „Радост“

В ход са дейностите по обновяването на детска градина № 1 „Радост“ в град Омуртаг

 

Детското заведение има 3 сгради в града с 10 групи.

Обект на мащабните ремонтни дейности,за малко над 1 млн.лв.,е сградата на улица„Аспарух“ № 12 в град Омуртаг. Тя е построена в периода 1967 - 1974 г. и се с състои от две тела – основно, с помещения за градинските групи, административни и медицински помещения и обслужващо тяло, което включвакухненски блок, перално и котелно. През годините са били извършвани предимно текущи ремонти.

Голяма част от финансовите средства за рехабилитацията са получени с Постановление на Министерски съветкато допълнителен трансфер за други целеви разходи, а останалата са целева субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства на Общината.

Благоустрояването предвижда цялостно оборудване и обновяване на фасадата, покрива, стаите, терасите, както на основната сграда, така и на обслужващата.Планувано е и изграждане на топла връзка между двете тела. Към момента вече са подменени покривните конструкциина двете постройки,извършени са подготвителни дейности като демонтаж на интериорни врати и на съществуващата отоплителна инсталация. Изпълняват се изолационни работи по таваните и стените на стаите, като на места вече се полага вътрешна мазилка.

С ремонта се цели сградата да станеенергоефективна, да се пестят средства за отопление, да стане по-функционална, както и да сесъздаде съвременна среда за обучение и възпитание на децата.

Очаква се обновяването да приключи в рамките на няколко месеца.

Със собствени средства за над 140 хил.лв., в началото на тази година,бе реконструирана площадката за игри  в двора на детското заведение.

За новата учебна година в детската градина са записани 94деца. Те са разпределени в 4 групи. Поради ремонтните работи, временно,децата ще бъдат насочени към другидетски заведения в град Омуртаг.

28.08.2019