Доклад относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - гр. Омуртаг

Доклад относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - гр. Омуртаг

07.08.2019