ПРОЕКТ Стратегия за управление на общинската собственост в община Омуртаг

ПРОЕКТ Стратегия за управление на общинската собственост в община Омуртаг

дата на публикуване: 13.06.2017 г