Прием на международна група студенти от община Омуртаг-представен във фотоси

Прием на международна група студенти от община Омуртаг-представен във фотоси