КМЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЧЕСТИТИ 8 април – Международния ден на ромите

 

Кметът на Община Омуртаг - Неждет Шабан честити - 8 април Международния ден на ромите в специално предаване, излъчено по радио Омуртаг.

В тематичното предаване по случай празника се води разговор между ст.експерт „ЕРД“ Хасан Якуб и журналистката от радио Омуртаг М. Тошева.

В разговора общинския експерт изнесе информация по теми като:

Обявяване на 8 април за празник и събитията преди това.

Исторически акценти – свидетелства за ромите в историята.

Географско разпределение, основни общности: формирани по езикови особености, по религиозен признак и други ромски подгрупи в България.

Обичаи и традиции на ромите.

Разнообразие на ромска култура-особености на духовната.

Формиране на ромската материална култура.

Изявени представители на ромската общност в различни области на културата и живота.

След разговора експертът обяви:

От името на Кмета на Община Омуртаг-Неждет Шабан нека кажем:

Честит празник на всички хора от общината, носещи ромско самосъзнание и принадлежащи към голямата ромска общност по света.

Предаването беше гарнирано с много, тематична и ритмична музика, с която и завърши.