Хронология и дейности по представяне и разпространение на брошурата ”Знанието е защита” получена от град Мюнхен в рамките на информационния обмен с община Омуртаг

1. В община Омуртаг, първото представяне на брошурата беше направено на 27.03.2014 година, в рамките на информационен форум, пред специалисти на областно и общинско ниво от различни институции партньори и общински служители на различни управленски нива.

2. Интервю със ст.експерт”ЕРД” Хасан Якуб (кординатор по проекта) за представяне на брошурата-излъчено от радио Омуртаг на 22.04.2014 година.

3. На 25.04.2012 г., представяне на презентация за брошурата пред широкоспектърна публика в град Омуртаг.

4. Представяне на презентация за брошурата в село Беломорци на 28.04.2014 г.

5. Презентацията на брошурата е представена на 15.05.2014г. в село Илийно.

6. Брошурата е изпратена по е-поща на всички институции партньори в общината и областа, служители на общината съдействащи за обмена и към други общини проявили интерес.

7. Брошурата е поместена и на интернет страницата на община Омуртаг.

Тя може да бъде разгледана или презентацията да се види също и в общинския офис на улица ”Три кладенци”№2, както и да се получи консултация от координатора по проекта - ст.експерт ”ЕРД” Хасан Якуб.