Информационен обмен с град Мюнхен.- актуална стъпка през 2015 г.

 

През първите месеци на 2014г. започна изпълнението на Меморандум за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен. Съвместната дейност по проекта завърши в края на същата година. Като актуална стъпка, след приключване на проектния информационен обмен (за подкрепа на ромското включване), в края на месец август 2015 година беше, получена от град Мюнхен  актуализираната информационна брошура „Знанието е защита“.

Издадена е на немски и български език през месец май 2015 година.

Тя е публикация на Германската конфедерация на профсъюзите-федерално ръководство-отдел „Европейска политика” по проекта „Справедлива мобилност”. Съвместен продукт е на партньорите: Германската конфедерация на профсъюзите, КТ ”Подкрепа”, КНСБ и Службата по трудовите и социалните въпроси при посолството на Република България във Федерална Република Германия.

Информацията в нея може да послужи за първа ориентировка, ако планувате да работите в Германия. В текстовете ще намерите съвети за това, как да се подготвите, на какво да обърнете внимание и към кого да се обърнете в Германия при нужда от подкрепа.

I. Първата част наречена „Преди да заминете“ съдържа актуализирана информация и по главите:

1. Обща информация за пазара на труда в Германия;

2. Имате най-добрите възможности, ако владеете

немски език;

3. Кои документи трябва да вземете със себе си?

4. На какво трябва да обърнете внимание при напускане на България. Контролен списък.

II. Някои от основните теми във втората част „Когато сте в Германия“ са:

1. Работа в Германия;

2. Трудов договор;

3. Заплащане;

4. Работно време;

5. Признаване на дипломи и квалификации.

 

В това съдържанието са включени и важни адреси в Германия и България, към които могат да се обърнат гражданите.

С любезното съгласие за ползване от страна на Германската конфедерация на профсъюзите /проект „Справедлива мобилност”/ и град Мюнхен, Община Омуртаг постави брошурата на български език на интернет страницата си за да могат граждани и организации, свободно да ползват информацията.

Вече беше излъчено радиопредаване по темата с участието на ст.експерт „ЕРД“ Х.Якуб.

Брошурата беше изпратена на институциите били активни партньори на общината по проекта през 2014 година.

За въпроси и консултации по темата, гражданите могат да се обърнат и към офиса на Община Омуртаг на улица Три кладенци №2.