СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ ОМУРТАГ, ПАЗАРДЖИК И ГРАД МЮНХЕН ЗА РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ