Частични избори 18.02.2018

Частични избори 18.02.2018

 

Указ № 267 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище, на 18 февруари 2018г.,обнародван в Държавен вестник, брой 104 от 29.12.2017 г.УКАЗ № 267


На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище, на 18 февруари 2018 г.

Издаден в София на 22 декември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАПОВЕД № 14

Заповед № 15

 

ПОКАНА

 

НБД – Частичен избор – 18.02.2018 - С.КЕСТЕНОВО/общ.Омуртаг

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

 

fspkmn_36806.txt

FW_ НБД – Частичен избор – 18.02.2018 - С.КЕСТЕНОВО_общ.Омуртаг

 

fspkmn_36806.txt

FW_ НБД – Частичен избор – 18.02.2018 - С.КЕСТЕНОВО

smime.p7s


06.02.2018